17-09-2014 16:36:13

Apple đã cố tình làm cho người dùng khi nhìn vào những hình ảnh chính thức của họ về iPhone 6 và iPhone 6+ như làcamera không lồi lên khỏi mặt phẳng lưng. iPhone 6 có độ mỏng là 6.9mm và iPhone 6+ là 7.3mm tức là rất mỏng nếu không tính thêm phần lồi của camera. Thực chất thì phần lồi đó cũng rất ít và rất nhỏ để có thể nhìn thấy. Tuy nhiên Apple có vẻ không muốn hình ảnh lồi đó được nhìn thấy rõ ràng, bình thường nên đã cho làm ẩn đi. Anh em có thể xem các hình ảnh iPhone chụp từ các cạnh dưới đây. Anh em có thể xem các hình này trên trang chính thức của Apple về iPhone 6 tại đây:http://www.apple.com/iphone-6

iphone6bulgelarge_verge_super_wide.iphone6bulge3_verge_super_wide.iphone6bulgelarge_verge_super_wide-1.easy_way_large_verge_super_wide.iphone6bulge4_verge_super_wide.iphone6plusbulge_verge_super_wide.iphone6bulge_verge_super_wide.

Một ảnh chụp góc thấy rõ camera lồi của iPhone 6.
Screen Shot 2014-09-16 at 11.19.36 PM.
 

Bình luận
Bình luận facebook