29-10-2015 12:56:09


Cách reset, xoá mật khẩu MacBook, iMac đơn giản

 

    - Muốn thay đổi password thì cách đơn giản nhất vẫn là trong MacOS vào System Preference -> Accounts -> Password và chọn Change Password. Tuy nhiên cách này có nhược điểm là bạn phải biết password cũ thì mới làm được.
    - Nếu như bạn lỡ quên thì cũng có 2 cách để xoá bỏ (hay thay đổi) password, mình sẽ trình bày dưới đây.

I. Dùng câu lệnh:

    - Mở máy lên đồng thời nhấn giữ Command và S, để boot vào chế độ Single User Mode (giống như Dos bên win)
    - Nếu để ý bạn sẽ thấy trên màn hình có 2 câu lệnh, hãy nhập đúng theo yêu cầu

        /sbin/fsck -fy [Enter]
        /sbin/mount -uw / [Enter]


    - Nhập /sbin/fsck -fy và đợi tầm 1p để máy thực hiện.
    - Nhập tiếp /sbin/mount -uw / , sẽ có dấu nhắc hiện ra.
    - Đến lúc này, nếu muốn thay đổi password chỉ việc nhập lệnh

        passwd Tên_user_muốn_đổi_pass[Enter]

    - Nhập vào password mới theo yêu cầu trên màn hình.
    - Dùng lệnh reboot để khởi động lại máy.

P/S: Ở bước 5 nếu như bạn không muốn tạo password mới, mà muốn bỏ hẳn tài khoản user có sẵn, tạo một tài khoản user mới thì nhập

    rm /var/db/.applesetupdone [Enter]

-> Khi khởi động lại máy sẽ trở về tình trạng như mới cài lại MacOS (wellcome -> nhập user mới). Data theo user cũ sẽ mất hết.

II. Dùng disk boot:

Thay vì phải nhập lệnh lung tung như trên, nếu bạn có disk boot (disk 01 theo máy, disk cài macos ...) thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Tất nhiên, bạn phải có một disk boot thì mới có thể làm theo cách này được. Nếu như bạn đã tạo bộ cài trên ổ cứng thì cũng có thể dùng được.

    - Cho khởi động từ disk (bỏ disk vào -> tắt máy -> mở máy lên đồng thời nhấn giữ Option -> chọn boot từ disk)
    - (Nhìn trên Top Menu) Vào tiếp Utilities/Reset Password ...
    - Chọn ổ đĩa và user muốn đổi pass
    - Nhập pass mới. Bạn có thể bỏ trống cũng được, như thế có nghĩa là user không có pass.
    - Nhấn Command và Q để khởi động lại máy.

Bình luận
Bình luận facebook