09-02-2015 10:40:27

Trong bài viết, chúng tôi lấy ví dụ Thành phố Hà Nội, đầu số cũ là 04, đầu số mới là +8424 (84 là mã vùng Việt Nam, 24 là mã vùng Hà Nội). 

Để đổi mã vùng hàng loạt danh bạ trên iPhone, bạn vào App Store và tìm ứng dụng Edit Prefix Number của nhà phát triển Nguyen Sang.

Hướng dẫn đổi mã vùng danh bạ trên iPhone, Android

Khi chạy lần đầu, ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào danh bạ điện thoại

Khi vào phần mềm, chúng ta sẽ thấy có hai ô để điền là New Prefix và Old Prefix. Bạn điền đầu số cũ vào phần Old Prefix, điền đầu số mới vào New Prefix (ví dụ Old Prefix là 04, New Prefix là +8424) rồi bấm Proceed. Sau bước này các đầu số cũ đã được đổi thành đầu số mới.

Hướng dẫn đổi mã vùng danh bạ trên iPhone, Android

Việc đổi đầu số rất đơn giản, chỉ cần nhập đầu số cũ và đầu số mới

Bình luận
Bình luận facebook