23-06-2015 20:36:02

Bước 1. Tải công cụ jailbreak
▼ Người dùng Windows tải công cụ 「TaiGJBreak」 tại: http://taig.com/en/ . Giải nén file .zip vừa down về.
 


Bước 2. Tắt Passcode trước khi jailbreak
▼ Vào 「Cài đặt」 > 「Touch ID & Passcode」. Tắt 「Passcode」 đi nếu đang mở. 

Bước 3. Tắt Find My iPhone trước khi jailbreak
▼ Vào 「Cài đặt」 > 「iCloud」 > 「Find My iPhone」 rồi tắt đi nếu đang mở.


  

 


Bước 4. Kết nối iPhone với máy tính thông qua cổng USB, mở iTunes và backup lại giữ liệu trước khi jailbreak.

Bước 5. Mở công cụ jailbreak
▼ Nhấp đôi vào 「TaiGJBreak.exe」 vừa giải nén ở trên để mở công cụ TaiG.
 


 

Bước 6. Tiến hành jailbreak
▼ Lúc này TaiG sẽ nhận thiết bị . Bỏ dấu tích 「3K Assitant | 1.0.1」 bên dưới 「Cydia | 1.1.16」 để bỏ chọn cài đặt kho ứng dụng Trung Quốc từ TaiG . Nhấp vào nút 「Start」 màu xanh lá cây để bắt đầu jailbreak.
 
Bước 7. Quá trình jailbreak diễn ra
▼ Bây giờ công cụ TaiG sẽ thực hiện quá trình jailbreak.


 
Bước 8. Hoàn tất jailbreak
▼ iPhone sẽ khởi động lại . Quá trình jailbreak hoàn thành, trên cửa sổ TaiG sẽ có biểu tượng mặt cười kèm theo dòng chữ Jailbreak Successful! . Bấm nút 「Close」 màu xanh lá cây để đóng cửa sổ TaiG, có thể rút dây USB . Trên iPhone xuất hiện thêm biểu tượng Cydia. Xin chúc mừng! Thiết bị của bạn đã jailbreak thành công.


*Gửi lời cảm ơn đến nhóm TaiG và những ai đã đóng góp cho việc hoàn thành công cụ jailbreak này.

Nguồn : iClarified

Bình luận
Bình luận facebook