19-12-2014 15:42:34

Bước 1: Vào trang http://www.taig.com/en/ để tải tool TaiG bản mới nhất và giải nén ra ngoài Desktop. Click vào Download TaiG Jailbreak Tool để tải về.


tang 0.

Bước 2: Máy tính bạn phải cài itunes và itunes nhận iPhone, iPad..

Bước 3: Restore iPhone lên 8.1.2 ( TaiG cũng JB được 8.0, 8.0.2, 8.1, 8.1.1 ), nếu trước đây đã restore lên 8.1.2 bằng itunes rồi thì bỏ qua bước này. Còn update qua OTA thì nên restore lại 8.1.2

Bước 4: Vào Setting->iCloud thoát tài khoản iCloud ( nếu không đăng nhập thì bỏ qua )

Bước 5: Tắt Passcode, vào Setting--> Touch ID & Passcode để tắt. ( không đặt passcode thì cũng bỏ qua )

Bước 6: Bật chế độ máy bay.

Bước 7: Click phải lên TaiG chọn Run as Administrator

Bước 8: Kết nối iPhone với TaiG và bỏ đánh dấu ở chổ có chữ 3K Assitant ( để không cài ứng dụng của TQ ) rồi click vào Start để bắt đầu Jailbreak.
 

tang 1.

Bước 9: Đợi tools làm việc khi chạy xong trên TaiG sẽ báo Jailbreak Successful! và có hình mặt cười :D ( chắc chọc quê Tim Cook )
 tang 2.


tang 3.


Bước 10: iPhone sẽ khởi động, trên màn hình Home sẽ có iCon Cydia.IMG_0003.PNG20141210_IMG_0001.PNG 20141210_IMG_0002.PNG

Bình luận
Bình luận facebook