14-06-2015 09:17:47

Outlook 365 trên Mac OS X có một điểm rất khó chịu đó là đã bị Microsoft bỏ đi mất tính năng xuất dữ liệu, và bạn không có cách nào xuất email cũ ra được. Nếu như bạn muốn đổi máy, muốn lưu data ra để phòng ngừa thì không có một công cụ nào cả (trừ backup toàn máy bằng Time Machines). Rất may là chúng ta vẫn có thể sao lưu thủ công bằng tay, và sau khi sao lưu -> copy qua máy khác dùng được bình thường. Cách làm chi tiết vui lòng coi ở phần sau của bài viết này.

Trước tiên bạn cần phải biết cách truy cập vào folder Library của máy trước đã: Ngoài Finder -> Nhấn vào menu Go để nó sổ ra -> Menu Go đang hiện ra thì nhấn thêm nút Option -> Bạn sẽ thấy dòng Library hiện ra. Kích vào đó là xong.

Sau khi vào được Library thì bạn tìm đến folder Group Containers, trong đây có 3 folder chứa data của Office Outlook 365 là:

  • xxx.ms
  • xxx.Office
  • xxx.OfficeOsfWebHost
  • Lưu ý: xxx tuỳ người mà khác nhau, như của mình là UBF8T346G9. Luôn luôn update Outlook 365 của bạn lên version mới nhất.

Copy 3 folder trên, lưu ở đâu tuỳ bạn. Vậy là bạn đã sao lưu trong data email trong Outlook 365 rồi đó. Trong trường hợp cài lại máy hay đổi máy khác thì các bước để copy data vào lại là:

  1. Cài Outlook 365, kích hoạt và đăng nhập email của bạn vào
  2. Sau khi đã đăng nhập email thì tắt hẳn (quit) Outlook 365 đi
  3. Copy 3 folder kia vào lại Library/Group Containers.
  4. Mở Outlook 365 lên lại, phần mềm sẽ yêu cầu bạn nhập pass email vào.
  5. Done!

Chúc các bạn thành công! (Data của Outlook 365 tuỳ mức độ dùng của bạn mà nó có dung lượng khoảng vài GB đến vài chục GB).
02.

Bình luận
Bình luận facebook