Quy định đổi trả

Điều 5:  Qui định về việc đổi trả hàng hóa

  1. Trong vòng 07 ngày sau khi khách mua hàng, nếu hàng bị hư, công ty chúng tôi sẽ đổi sản phẩm mới cùng loại.

  2. Quá 07 ngày sau khi khách mua hàng, nếu hàng bị hư, công ty chúng tôi sẽ nhận hàng để bảo hành, và thời gian để bảo hành tại công ty chúng tôi là từ 03 đến 07 ngày.

  3. Nếu sản phẩm đổi mới tương đương cùng loại Quý khách không phải thanh toán thêm.

  4. Nếu sản phẩm mới có tính năng cao hơn, xin Quý khách vui lòng thanh toán khoản chênh lệch về giá giữa sản phẩm bị hư và sản phẩm thay thế theo mức giá quy định tại thời điểm tiến hành đổi trả hàng.

  5. Thời gian bảo hành cho sản phẩm trong trường hợp này là thời gian bảo hành còn lại.