Sản phẩm»Macbook»

Mac Mini

Mac mini with OS X Server (MD389ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

Liên hệ

Mac mini Core i7 2.3GHz (MD388ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

Liên hệ

Mac mini Core i5 2.5GHz (MD387ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

Liên hệ

Mac mini 2.8GHz (MGEQ2ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

22,950,000đ

Mac mini 2.6GHz (MGEN2ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

16,450,000đ

Mac mini 1.4GHz (MGEM2ZP/A) - Hàng FPT (Full VAT)

11,550,000đ